October 22, 2019, 4:59 pm
Home HCL Trifesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI


PENTRU ANUL 2019Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.55 din 12.12.2018 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019  privind reactualizarea devizului financiar pentru investitia Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019  privind aprobarea cofinantarii valorii neeligibile pentru obiectivul de investitie Modernizare spatiu public de agrement - teren de sport in localitatea Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a suprafetei de 1.44mp  teren domeniul public al comunei Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind aprobarea Planului anual de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2019 care se vor realiza de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019  privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan cu Directia Municipala Locato Roman

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 7/27.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Trifesti

Vizualizeaza

2

HCL8/27.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul Comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 9/27.02.2019  privind inscrierea unei suprafete de teren in domeniul privat al comunei Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 10/27.02.2019 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru investitia â€œModernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt”

Vizualizea


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie2019

Vizualizare

1

HCL 11/28.03.2019 privind aprobarea unor taxe speciale pentru intocmire dosare oferta de vanzare publicitate imobiliara si taxa viza certificat de producator

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.03.2019 privind aprobarea actului aditional pentru serviciul de consultanta juridica

Vizualizeaza

3

HCL 13/28.03.2019 privind vanzarea suprafetei de teren aferenta casei de locuit proprietate a lui Morosanu Cristian Constantin si Morosanu Elena Diana

Vizualizeaza

4

HCL 14/28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 15/28.03.2019 privind contul de executie bugetara la 31.12.2018

Vizualizeaza

2

HCL 16/28.03.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 17/28.03.2019 privind aprobarea indeplinirii de catre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a functiei de "Agent de inundatii" si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.03.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Delagaz Grid SA a suprafetei de 12,5 mp teren domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

Mai 2019

Vizualizare

1

HCL19/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL20/30.05.2019 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetulNeamt"

Vizualizeaza

3

HCL21/30.05.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii nvestitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetulNeamt"

Vizualizeaza

4

HCL22/30.05.2019 privind inscrierea unor bunuri in domeniul privat al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL23/30.05.2019 privind concesionarea suprafetei de 878 m.p.teren, lui Gotca Constantin , teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL24/30.05.2019 privind inchirierea imobilului in suprafata de 350 m.p. si concesionarea terenului aferent, d-lui COJOCEA IULIAN GABRIEL

Vizualizeaza

7

HCL25/30.05.2019 privind acordul prealabil pentru participarea la "Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice"

Vizualizeaza

8

HCL26/30.05.2019 privind organziarea si sarbatorirea zilei comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iunie 2019

Vizualizare

1

HCL27/27.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL28/27.06.2019 privind actualizarea planului de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si / sau alunecari de teren

Vizualizeaza

3

HCL29/27.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

Iulie 2019

Vizualizare

1

HCL30/25.07.2019 privind contul de executie bugetara la 30.06.2019

Vizualizeaza

2

HCL31/25.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL32/25.07.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a unui imobil in suprafata de 350 mp si a terenului aferent in suprafata de 1104 mp, bunuri situate in intlavilanul satului Miron Costin, Com. Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL33/25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si  functionare al compartimentului de asistenta sociala la nivelul comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL34/25.07.2019 privind inscrierea in domeniul privat a suprafelei de 908 m.p. teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL35/25.07.2019 privind revocarea Hotararilor Consiliului Local nr.23 si 24 din 30.05.2019

Vizualizeaza

7

HCL36/25.07.2019privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza 

8

HCL37/25.07.2019 privind concesionarea suprafetei de 908 mp teren, lui TOMA GHEORGHE, teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL38/25.07.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Trifesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Trifesti

Vizualizeaza

10

HCL39/25.07.2019 privind concesionarea suprafetei de 36 m.p. lui SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION S.A

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online