June 26, 2019, 3:29 pm
Home HCL Trifesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2019

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.55 din 12.12.2018 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2019  privind reactualizarea devizului financiar pentru investitia Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2019  privind aprobarea cofinantarii valorii neeligibile pentru obiectivul de investitie “Modernizare spatiu public de agrement - teren de sport in localitatea Trifesti, jud Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a suprafetei de 1.44mp  teren domeniul public al comunei Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2019 privind aprobarea Planului anual de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2019 care se vor realiza de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2019  privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan cu Directia Municipala Locato Roman

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 7/27.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Trifesti

Vizualizeaza

2

HCL8/27.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul Comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 9/27.02.2019  privind inscrierea unei suprafete de teren in domeniul privat al comunei Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 10/27.02.2019 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru investitia “Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie2019

Vizualizare

1

HCL 11/28.03.2019 privind aprobarea unor taxe speciale pentru intocmire dosare oferta de vanzare publicitate imobiliara si taxa viza certificat de producator

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.03.2019 privind aprobarea actului aditional pentru serviciul de consultanta juridica

Vizualizeaza

3

HCL 13/28.03.2019 privind vanzarea suprafetei de teren aferenta casei de locuit proprietate a lui Morosanu Cristian Constantin si Morosanu Elena Diana

Vizualizeaza

4

HCL 14/28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 15/28.03.2019 privind contul de executie bugetara la 31.12.2018

Vizualizeaza

2

HCL 16/28.03.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 17/28.03.2019 privind aprobarea indeplinirii de catre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a functiei de "Agent de inundatii" si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.03.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Delagaz Grid SA a suprafetei de 12,5 mp teren domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza