September 23, 2020, 1:06 am
Home HCL Trifesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI


PENTRU ANUL 2020

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/16.01.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.12.2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2020 privind vinzarii directe a suprafetei de 660 mp, teren aferent imobilului proprietate a lui SAMOILA IOAN

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 600 mp teren curti constructii, lui Apostol Dan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 581 mp teren curti constructii, lui Isachi Ramona - Ionela, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/16.01.2020privind darea in folosinta catre comuna Secuieni, judelul Neamt, a suprafetei de 1,5 m.p. teren din domeniul public al comunei Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/16.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuntumului incasarea si administratrea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

februarie2020

Vizualizare

1

HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 carte se vor realiza de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

3

HCL 12/19.02.2020 privind vanzarea directa a suprafetei de 21050 mp teren aferent bunurilor proprietate a lui Morosanu Sergiu - Ionel

Vizualizeaza

4

HCL 13/19.02.2020 privind concesionarea suprafetei de 600mp teren curti constructii lui Apetrei Liliana, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 14/19.02.2020 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie 2020

Vizualizare

1

HCL 15/06.03.2020 privind aprobarea modificarii valorii restului de executat a proiectului de investitie “Modernizare drumuri comunale DC91, DC92, DC93 in localitatea Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

Apr 2020

Vizualizare

1

HCL 16/30.04.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.03.2020

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren curti constructii  avand suprafata totala de 2400 mp teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren neproductiv avand suprafata totala de 21050 mp teren situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 20/30.04.2020 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 175mp si a terenului curti cosntructii aferent in suprafata de 1104 mp, bunuri situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 21/30.04.2020 privind inscrierea in domeniul privat al suprafetei de 39158 mp teren neproductiv  situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in punctul “Moldova Seaca”

Vizualizeaza

7

HCL 22/30.04.2020  privind vanzarea suprafetei de 2400 mp teren si a unui imobil, situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 23/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 878 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Gotca Constantin

Vizualizeaza

9

HCL 24/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 1049 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Cazacu Lidia-Loredana

Vizualizeaza

10

HCL 25/30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 26/27.05.2020 privind inscrierea in domeniul privat a suprafetei de 2557 mp teren neproductiv situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in punctul “Pod Ocoale”

Vizualizeaza

2

HCL 27/27.05.2020 privind vanzarea suprafetei de 946 mp teren aferent imobilului proprietate a lui Lupu Costel-Cristian

Vizualizeaza

3

HCL 28/27.05.2020 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC MIHOC OIL SRL a suprafetei de 32383 mp teren apartinand domeniului privat al comunei Trifesti, judetul Neamt, pentru obiectivul de investitie “Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Trifesti , sat Trifesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 29/27.05.2020 privind acordarea unui mandat sppecial reprezentantului comunei Trifesti, judetul neamt, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”

Vizualizeaza

5

HCL30/27.05.2020 privind incheierea unui act de schimb pentru suprafafa de 380 m.p. teren situat in intravilanul satului Miron Costin ( Felesti), cornuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL31/27.05.2020 privind organizarea comemorarii eroilor neamului in comuna Trifesti, judetul Neamt, in anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL32/27.05.2020 privind implemenrtarea proiectului infiinare sisterm de supraveghere video in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iunie 2020

Vizualizare

1

HCL 35/25.06.2020 privind ocuparea temporara a terenului in suprafata de 981 mp pentru montajul conductei de distributie si alimentarea cu gaze naturale a localitatii Secuieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 36/25.06.2020 privind inscrierea in domeniul privat a suprafetei de 1771 mp teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 37/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 974 mp, teren aferent casei de locuit proprietate a lui Mitrea Danut

Vizualizeaza

4

HCL 38/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 990 mp, teren aferent casei de locuit proprietate a lui Petrea Constantin

Vizualizeaza

5

HCL 39/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 990 mp, teren aferent imobilelor proprietate a lui Petrea Constantin

Vizualizeaza

6

HCL 40/25.06.2020 privind concesionarea suprafetei de 585 mp teren curti constructii, lui Mitrea Iulian-Razvan, teren situat in intravilanul lui Mitrea Iulian-Razvan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 33/12.06.2020 de participarce la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public,in vederea realizarii proiectului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat prublic in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 34/18.06.2020 privind adoptarea masurilor de protectie compensatorii pentru nerespectarea distantelor fata de vecinatati in cadrul proiectului de investitii "Renovarea si dotarea caminului cultural din sat Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iulie 2020

Vizualizare

1

HCL 41/10.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online